Goede God,Door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en het eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor de Christenen in Turkije die te lijden hebben onder discriminatie en vervolging. Wij bidden U speciaal voor de kerkelijke leiders in Turkije. Bescherm hen tegen geweld en laster en leg wijze en liefdevolle woorden in hun mond. Dat allen die hen horen, U zullen loven.Door Christus onze Heer.