Goede God, U hebt de wereld het krachtige bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U danken voor de moedige mannen en vrouwen die door alle eeuwen heen de Blijde Boodschap hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U vandaag voor allen in Indonesië die vervolgd worden omwille van hun geloof in Christus Uw Zoon. Geef dat zij op weg naar Pasen mogen groeien in liefde voor U en voor al hun naasten en dat hun getuigenis hun landgenoten zet op de Weg van het Evangelie. Door Christus onze Heer.