Grote en sterke God, U waakt over Uw Kerk en beschermt haar tegen gevaar. Wij vragen Uw zegen voor de kleine Christelijke gemeenschappen in Noord-Korea die in het geheim bij elkaar moeten komen. Geef deze groepen goede leiders, die met grote liefde de Boodschap van Uw Zoon blijven uitdragen in woord en in daad. Geef verlichting van de vervolging en schenk vaste hoop op een veilige en bloeiende toekomst. Door Christus onze Heer.