Barmhartige God, Uw wonderen worden verkondigd van het Oosten tot het Westen, van zonsopgang tot zonsondergang. Wij danken U voor de vele Christenen in India die Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in daden van naastenliefde. Wij bidden U: wees de Christenen in India nabij die lijden onder vervolging en bemoedig hen in hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fabianus en de heilige Sebastianus, martelaren, door Christus onze Heer.