woensdag 2 november 2022 

Heer onze God, U verlangt vurig dat mensen overal in de vrede van Christus met elkaar het leven delen; dat wij elkaar dragen in moeilijke tijden en elkaar de ruimte geven om Jezus Christus te volgen op onze levensweg. Wij vragen U vandaag op Allerzielen: bevrijd alle overledenen uit de macht van de dood; gedenk allen die vermoord zijn omdat zij Uw Zoon beleden als de Messias. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heilige martelaren, door Christus onze Heer.