woensdag 2 juni 2021

Almachtige God, U wilt voor alle mensen het goede en U biedt hen de vrijheid om te kiezen voor het leven. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk in Myanmar. Wij bidden U voor de bisschoppen daar die opkomen voor de rechten van hun landgenoten. Wij vragen U dat het geweld dat gekoppeld is aan de drugshandel in Myanmar afneemt, en dat mensen zich richten op een leven in navolging van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren, door Christus onze Heer.