woensdag 2 februari 2022

Ene en almachtige God van Abraham en Israël: naar de wet van Mozes hebben de ouders van Jezus Hem aan U opgedragen. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die met kinderen op de vlucht zijn. Geef hen kracht en moed. Geef hen onderdak en geborgenheid. Geef de kinderen die hun ouders hebben verloren liefdevolle verzorgers. Wij danken U voor allen die vluchtelingen helpen en onderdak bieden. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.