woensdag 2 december 2020

Genadige God, U roept allen terug uit de zonde tot het volle leven. Wij danken U voor de Christelijke leraren en leraressen in Nederland en in Vlaanderen die zich met toewijding inzetten bij de onderwijzing van de jeugd. Geef dat zij over goed materiaal beschikken om hun werk te kunnen doen, en dat zij daarbij vreugde ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jan van Ruusbroec, priester, door Christus onze Heer.