woensdag 2 augustus 2023

God, Die Adam boetseerde uit klei, de levensadem inblies, en plaatste in de tuin in Eden. Jezus Christus, Uw Zoon, is de nieuwe Adam die verrijst uit zijn tuingraf en ons de sleutels reikt tot het Paradijs. Geef dat deze Blijde Boodschap aan velen in Nigeria wordt verkondigd, en ook door velen wordt aangenomen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ceferino Jimenez-Malla, lekengelovige, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.