woensdag 19 mei 2021

Heer onze God, Uw genade wordt met vreugde bezongen van het Morgenland tot het Avondland. Wij bidden U voor jongeren uit alle culturen die op zoek zijn naar de betekenis en het doel van hun leven. Dat zij tot het wonderbaar licht van Jezus Christus komen en helder leren zien wie zij ten diepste zijn: beeld van U. Dat zij ontdekken dat ze geroepen zijn om hun naasten lief te hebben en om met hun unieke talenten mee te bouwen aan Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pudentiana van Rome, martelares, door Christus onze Heer.