woensdag 19 juli 2023

Goede God, Uw almacht ligt besloten in Uw liefdevolle barmhartigheid. Vandaag vragen wij Uw zegen voor gezinnen in Nederland die moeilijk kunnen rondkomen. Geef dat zij de steun krijgen die ze nodig hebben, genoeg gezond eten kunnen kopen, en hun tijd goed besteden. Bescherm hen tegen de gevaren van drugs en misdaad en schenk hun Uw geestelijke goederen: dat zij mogen leven in ware levensvreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth Qin Bianshi, echtegnote, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.