Goede God, elke dag worden van Oost tot West Uw heilsdaden met dankbaarheid verkondigd in de viering van de heilige Eucharistie. Wij danken U vandaag voor parochiepriesters in Vietnam: dat zij met zuiverheid, wijsheid en liefde hun gemeenschappen besturen en voeden. Dat parochianen hun de ruimte geven om te herademen van hun arbeid, en hen bijstaan met hun eigen deskundigheid. Door Christus onze Heer.