Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is het Licht van de wereld en Zijn Licht schijnt in de duisternis. Wij willen U vandaag bidden voor alle artsen, verplegers en verzorgers die met hun deskundigheid en toewijding licht brengen op plekken in het Midden-Oosten waar geweld aan de orde van de dag is. Zegen het werk van deze vrouwen en mannen en geef dat zij met vreugde de vruchten van hun arbeid mogen genieten. Door Christus onze Heer.