Levende God, in Turkije wonen vele mensen die verlangen naar de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Wij bidden U vandaag om Uw zegen over de verkondiging van het Evangelie in Turkije, een gebied dat vroeger zoveel Christelijke godsvrucht heeft gekend. Wij bidden U dat velen in dit grote land geraakt mogen worden door het Woord van de Heer, dat zij gehoor geven aan Uw roepstem en vragen om de sacramenten van het doopsel en vormsel te mogen ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jean de Brébeuf, de heilige Isaac Jogues en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.