God onze Vader, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw heerlijkheid geopenbaard aan alle volkeren. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Rusland. Dat zij met elkaar wonen en werken in de vrede van Christus, en samen bouwen aan een maatschappij waar iedereen in spiritueel en materieel welzijn kan leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Januarius, door Christus onze Heer.