Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds weer bidden om herders, want de oogst is groot. Wij vragen U daarom vandaag voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Nigeria. Geef onze Nigeriaanse broeders en zusters bekwame, vrome en inspirerende mannen als goede herders op hun levensweg. Geef dat velen in Nigeria in aanraking komen met het Evangelie en schenk hen het verlangen om Uw Zoon en zijn Kerk te leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, moeder van de Goddelijke Genade, door Christus onze Heer.