Heer onze God, uit liefde schenkt Uw Zoon Jezus Christus zichzelf aan ons onder de gedaanten van Brood en Wijn. Wij bidden uit dank voor alle mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van kinderen in Afghanistan. Voor de artsen, leraren, ouders en verpleegsters die met kinderen werken en leven: om geduld, wijsheid en liefde bij het grootbrengen van de jeugd. Wij bidden U dat de jongeren in dit land het Evangelie leren kennen en omarmen. Door Christus onze Heer.