Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is gestorven aan het kruishout en heeft de dood overwonnen. Tijdens dit heilige Paasoctaaf bidden wij voor vele roepingen tot het priesterschap en diaconaat en voor roepingen tot het huwelijk en het religieuze leven. Geef dat de gelovigen Uw wil onderscheiden en de moed en kracht ontvangen om de weg van Uw Zoon te volgen, waarheen Hij ze ook roept. Door Christus onze Heer.