Almachtige en eeuwige God, in de stilte klinkt het Evangelie; de door U geschapen natuur bezingt Uw glorie en de dag geeft het door aan de volgende dag. Wij bidden U uit dank voor kluizenaars en kluizenaressen die in de stilte van de eenzaamheid bidden voor onze wereld en die in eenvoud meebouwen aan Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Koenraad van Piacenza, kluizenaar, door Christus onze Heer.