woensdag 18 oktober 2023

Heer onze God, U verlangt dat de mensen U kennen door Christus, Uw Zoon, Die ons samenbrengt als Uw kinderen. In Algerije is de verkondiging van het Evangelie uiterst gevaarlijk, en daarom hebben velen daar nog niet gehoord van de ware liefde, die door Jezus wordt verkondigd en belichaamd. Wij vragen U om de evangelisatie van de Algerijnen te zegenen met vruchtbaarheid. Dat velen daar geraakt mogen worden door het levende Woord, en dat zij gehoor geven aan Uw roepstem. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucas, evangelist, door Christus onze Heer.