woensdag 18 november 2020

Almachtige God, uw Zoon Jezus Christus is de enige weg naar het eeuwige leven. Voor Hem en door Hem is alles geschapen. Hij is begin en einde en het levende middelpunt van de geschiedenis. Wij danken U vandaag voor de vele mannen en vrouwen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog hun geloof tot in de dood hebben beleden. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige zusters Visitationisten van Madrid, martelaressen, door Christus onze Heer.