Barmhartige God, U hebt mannen en vrouwen geroepen om U in grote eenvoud te zoeken. Wij danken U vandaag voor het eenvoudige leven van Cisterciënzers en Cisterciënzerinnen in de verschillende werelddelen. Geef dat hun levenswijze velen bezielt om dieper kennis te nemen van de eenvoud van de Evangelische liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bernardus van Clairvaux, door Christus onze Heer.