woensdag 18 augustus 2021

Almachtige God, Jezus van Nazareth is Uw geliefde Zoon en Gezalfde. In Hem vindt de berouwvolle mens de genezing van alle levenswonden. Wij bidden U vandaag voor mensen die wonen op het platteland van Laos waar veel onwetendheid en armoede heerst. Dat hun oren steeds meer opengaan voor de goede wijsheid van het Evangelie en dat zij de genezende kracht van Uw heilige Geest mogen ervaren. Roep velen tot het geloof in Christus om samen te bouwen aan de Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agapitus de Martelaar, door Christus onze Heer.