God van levenden, de apostelen hebben de Blijde Boodschap verspreid tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U voor de mannen en vrouwen die Uw Evangelie van liefde, leven en gerechtigheid verkondigen, vaak onder heel moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven. Wij bidden U voor catechisten in de Hoorn van Afrika: dat zij de goede woorden en gepaste toon vinden om aansluiting te vinden bij hun toehoorders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucas, evangelist, door Christus onze Heer.