Almachtige God, U hebt vele mannen en vrouwen de moed geschonken om alles te verlaten omwille van het Evangelie. Wij denken vandaag speciaal aan de monniken en monialen in de kloosters in Sri Lanka, die bidden voor vrede in hun land en onze wereld. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping en het Gelaat van Christus blijven zoeken. Wij bidden U voor nieuwe kloosterroepingen in Europa. Door Christus onze Heer.