Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus, de Goede Herder, heeft gevraagd dat wij U bidden om herders voor Zijn kudde. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Egypte. Geef onze Egyptische broeders en zusters bekwame, vrome en moedige mannen als goede herders op hun levensweg. Geef dat vele Egyptenaren de Blijde Boodschap leren kennen en schenk hun het verlangen om de sacramenten van het doopsel en vormsel te ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Odilia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.