God van levenden,Over de hele wereld is de goedheid van Uw Schepping te ontwaren; van het Oosten tot het Westen worden Uw goede daden verkondigd. Deze woensdag willen wij U vragen om Uw zegen voor alle bewoners van Libanon – speciaal voor alle Christenen in dit land. Dat hun geloof in Uw Zoon Jezus Christus veel vrucht mag dragen en dat zij levende tekens moge zijn van Christus’ liefde.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paus Johannes, martelaar, door Christus onze Heer.