Almachtige God, U bent de ware bron van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Cuba. Geef dat zij het welzijn van hun landgenoten steeds voor ogen houden. Dat zij voldoende eten en goede medische zorg op de juiste plek organiseren; en dat zij onderdak en onderwijs voor allen regelen. Open hun ogen en oren voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor hun landgenoten. Door Christus onze Heer.