woensdag 17 november 2021

God onze goede Vader, U hebt de mens, man en vrouw, beiden geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U vandaag voor de vrouwen en meisjes in Niger en in Tsjaad. Geef dat zij ondanks de veelvuldige sociale restricties kansen krijgen om het Evangelie van Jezus Christus te leren kennen; dat zij goede scholing en gezondheidszorg genieten, en zich ten volle kunnen ontplooien. Mogen zij en hun huisgenoten groeien in liefde voor U en voor al hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Yosafat Kotsylovskyi, bisschop, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.