woensdag 17 mei 2023

Almachtige God, Jezus, Uw Zoon en Gezalfde, vraagt ons te bidden voor arbeiders, want de oogst is zeer groot. Wij bidden U daarom vandaag voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Europa. Geef Uw gelovigen bekwame, zuivere en sterke mannen als herders op hun levensweg. Geef dat de bisschoppen, priesters en diakens de mensen wijzen naar Uw Zoon, die de enige Weg, de enige Waarheid, en het waarachtige Leven is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Lieou, catechist, martelaar tijdens vervolgingen in het Chinese keizerrijk, door Christus onze Heer.