woensdag 17 maart 2021

Eeuwige God, de onvrede en de honger naar vrijheid onder jonge Iraniërs is groot. Wij bidden U dat deze jonge mensen de vrijheid van Jezus Christus – die de Kerk verkondigt – ontdekken. Dat zij, bezield door de heilige Geest, de moed ontvangen om met grote ijver verstrekkende maatschappelijke veranderingen in Iran in te zetten. Schenk de inwoners van Iran vele jonge leiders die een groot geloof hebben in de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Patricius van Ierland, bisschop, door Christus onze Heer.