woensdag 17 januari 2024

Goede God, Die de zachte liefde van Uw heilige Geest uitademt over de Kerk: U gewijd zij stilte en lofzang. Wij danken U voor het voortdurende gebed van de monniken, monialen, kluizenaars, en kluizenaressen. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in stilte en eenvoud te zoeken, en om te bidden voor onze wereld. Wij bidden speciaal voor de bewoners van abdijen en kluizenarijen die moesten vluchten voor vervolging in Syrië, Irak en Turkije. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Teresio Olivelli, lekengelovige, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Duitsland, door Christus onze Heer.