woensdag 17 augustus 2022

Heer onze God, door Uw Zoon Jezus Messias roept U alle mensen tot het eeuwige leven. Wij bidden U voor jongeren op de Filipijnen die werk zoeken, een gezin stichten en een leven proberen op te bouwen. Dat zij met geloof en hoop bouwen aan een samenleving van vrede en gerechtigheid. Dat vele jonge mensen er Jezus Christus en zijn Kerk ontdekken. Dat zij de vreugde van het katholieke geloof ervaren en met succes verkondigen aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Noël-Hilaire Le Conte, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.