woensdag 17 april 2024

Trouwe en liefdevolle God, genadig en steeds Uw Verbond indachtig. Wij bidden U in deze Paastijd voor de Kerk in Egypte: dat zij mag groeien in liefde, in geloof en in aantal. Laat Uw Kerk vrede bevorderen tussen mensen van verschillende achtergronden en levensovertuigingen en maak haar voor de Egyptenaren tot teken van Uw liefde voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henry Heath, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.