Eeuwige God, het bloed van de martelaren is het zaad van Uw Kerk. Wij bidden U voor allen in Bangladesh die vervolg worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. En wij danken U ook voor alle mensen van goede wil die onze broeders en zusters daar hebben geholpen wanneer dat nodig was. Om Uw zegen over hun werk, hun families en hun vrienden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.