Almachtige God, Uw Zoon heeft als kind, samen met zijn ouders, een veilige plek gevonden in Egypte. Wij bidden U voor alle mensen die op de vlucht zijn voor vervolging en geweld, speciaal voor ouders en jonge kinderen. Wij vragen vandaag ook Uw bescherming voor Uw Kerk in Egypte. Geef hoop en vertrouwen in de toekomst en schenk Egypte de vrede van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeroen, priester en martelaar, door Christus onze Heer.