God onze Vader, Uw Naam worde geheiligd. Wij bidden U vandaag voor de jonge Christenen van de verschillende kerkelijke gezindten in Zuid-Afrika. Wij bidden dat zij vruchtbaar samenwerken aan de verbreiding van het Evangelie onder hun niet-Christelijke landgenoten. Wij vragen hierbij Uw bescherming en bemoediging op voorspraak van de zalige Teresia van de heilige Augustinus en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.

_x000D_