Almachtige God, U openbaart zich in de ene, heilige Kerk, het Lichaam van Uw Zoon. Wij bidden U voor al onze broeders en zusters, die geloven dat Jezus van Nazareth Uw Zoon is en onze Verlosser. Geef Uw gave van eenheid aan alle Christenen op weg naar Pasen. Door Christus onze Heer.