Goede God, U zij stilte en lofzang gewijd. Wij danken U voor het voortdurende gebed van de monniken, monialen, kluizenaars en kluizenaressen van Uw Kerk. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in stilte en eenvoud te zoeken en om te bidden voor onze wereld. Wij bidden in het bijzonder voor de bewoners van abdijen, kloosters en kluizenarijen, die moesten vluchten voor intimidatie en vervolging in het Midden-Oosten. Geef hun nieuwe broeders en zusters die willen delen in hun bijzondere roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius, monnik en abt, door Christus onze Heer.