woensdag 16 september 2020

Goede God, U openbaart zich telkens weer opnieuw in de vriendschap van mensen voor elkaar. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Burkina Faso die te lijden hebben onder gewelddadige intimidatie. Dat zij de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun zorg voor de armen en behoeftigen altijd tot Uw meerdere glorie mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cornelius, paus, en de heilige Cyprianus, bisschop, martelaren, door Christus onze Heer.