woensdag 16 november 2022 

Grote en goede God, Uw veelgeliefde Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, is het Licht van de wereld. Geef dat wij steeds zijn licht uitstralen in ons gebed en onze goede werken voor onze naasten. Verstevig en verdiep wat er in ons is aan geloof, hoop en liefde, zodat wij doen wat U van ons verlangt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van de Sociëteit van Jezus, door Christus onze Heer.