woensdag 16 februari 2022

Heer onze God, aan mensen in nood schenkt Gij hoop op een uitweg; aan de mens die verdriet heeft schenkt Gij troost. Wij bidden U vandaag voor alle Christenen in Kenia die moeten vrezen voor vervolging. Om bescherming tegen geweld, uitbuiting en bedreiging. Dat hun lijden vrucht draagt in bloeiende christelijke geloofsgemeenschappen, een groot geloof en een warm hart. Dat hun trouwe geloof ons hier bezielt en aanzet tot daden van oprechte naastenliefde. Door Christus onze Heer.