Goede God, Uw Woord schept alles wat goed en schoon is. Wij danken U voor de leraren, leraressen en artsen in de Palestijnse gebieden die Uw liefde handen en voeten geven in daden van naastenliefde. Wij vragen U vandaag: beziel deze goede mannen en vrouwen in hun mooie werk. Schenk hun Uw gaven van wijsheid en kracht: dat hun arbeid veelvuldig vrucht mag dragen voor onze wereld, speciaal voor de armen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van de Sociëteit van Jezus, door Christus onze Heer.