Goede God, over heel onze wereld worden Uw overvloedige daden van liefde verkondigd. U bent een God van levenden. Vandaag vragen wij U om Uw zegen en nabijheid voor oudere mensen in Iran die in eenzaamheid stervende zijn. Voor mensen die in pijn en angst of in armoede moeten sterven. Dat zij door Uw barmhartigheid omgevormd worden. Door Christus onze Heer.