Goede God, tot in de uithoeken van de wereld verkondigt de Kerk Uw liefde voor de mensen. Vandaag vragen wij Uw zegen voor de Kerk in China. Geef dat de inwoners van China ontvankelijk zijn voor de verkondiging van het Evangelie en roep velen daar tot het geloof in de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Andreas Bobola en de heilige Johannes Nepomuc, martelaren, door Christus onze Heer.