woensdag 15 september 2021

Heer onze God, U bent de troost van de hulpelozen, de vreugde van de eenvoudigen van hart en het struikelblok van wie trots zijn. Wij vragen uw zegen voor katholieke gezinnen in het zuiden van Myanmar die in armoede leven. Dat uw ene Kerk, de gemeenschap van de heiligen, daar haar taak met toewijding blijft uitvoeren en dat zij het lot van de armen, naar lichaam en geest, ten goede verandert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Smarten, door Christus onze Heer.