woensdag 15 november 2023

Goede God, met Zijn aanraking genas Uw Zoon Jezus van Nazareth de leprozen, de doven, en de blinden. Wij bidden U: raak de harten aan van de machthebbers en rijken in Congo. Open hun oren voor de Goede Boodschap. Bewerk dat zij de vrede van Christus nastreven, en het welzijn van hun landgenoten bevorderen. Geef dat het Evangelie hier steeds vrijuit mag klinken, veelvoudig gehoor vindt, en stevig mag wortelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Whiting, monnik, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.