woensdag 15 mei 2024

Genadige God, Uw Zoon Jezus Messias schenkt de Geest die leven geeft aan zijn ene en heilige Kerkgemeenschap. Wij bidden U op weg naar het Pinksterfeest om Uw heilige Geest voor regeringsleiders en machthebbers in Egypte. Dat het hart van deze mannen en vrouwen geraakt wordt door het vuur van Uw liefde en dat Uw Adem hen aanspoort om zich in te zetten voor het welzijn van hun naasten en voor een vredige samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Joan Montpeó Masip, seminarist en martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.