Liefdevolle God, in den beginne schiep Gij man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U in deze Veertigdagentijd van bezinning daarom voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen in Saoedi-Arabië. Geef dat de inwoners van dit land, door de omarming van het Evangelie, een groeiend inzicht verwerven in de gelijkwaardigheid van alle mensen. Wij bidden vandaag speciaal voor de kleine groep Christenen daar: om bescherming. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leocritia van Córdoba, religieuze en martelares tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.