woensdag 15 juni 2022

Genadige God, Uw Zoon Jezus Messias trok zich het lot van de armen en weerlozen aan. Wij bidden U vandaag voor kinderen die opgroeien in de schrijnende armoede en vervuiling van de grote steden van Egypte: om schoon drinkwater, schonere lucht, beter onderwijs, betere verzorging en een toekomst waarin zij vrij mogen kiezen om de weg van Jezus Christus te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Peter Snow, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.